eFörvaltningsdagarna 2023
eFörvaltningsdagarna 2023

7 november 2023 - 8 november 2023

STOCKHOLM. eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för dig som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning.

Under två heldagar tar du del av nyheterna och de goda exemplen samt får med dig kunskap och viktiga nycklar för att lyckas med införandet av verksamhet och medborgarnära e-tjänster inom din organisation.

eFörvaltningsdagarna utspelar sig på Nackastrandsmässan i Stockholm.