drogFokus 2022
drogFokus 2022

26 oktober 2022 - 27 oktober 2022

JöNKöPING. drogFokus är en nationell konferens inom ANDT-området, det vill säga alkohol, narkotika, dopning och tobak. Konferensen äger rum varannat år och ämnar att visa upp det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglighetsbegränsning samt brottsbekämpning.