drogFokus 2022

    drogFokus 2022

    26.10 - 27.10.2022

    JöNKöPING. drogFokus är en nationell konferens inom ANDT-området, det vill säga alkohol, narkotika, dopning och tobak. Konferensen äger rum varannat år och ämnar att visa upp det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglighetsbegränsning samt brottsbekämpning.    FÖR UTSTÄLLARE

    Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!