drogFokus 2024
drogFokus 2024

23 oktober 2024 - 24 oktober 2024

KARLSTAD. drogFokus är en nationell konferens inom ANDT-området, det vill säga alkohol, narkotika, dopning och tobak. Konferensen äger rum varannat år och ämnar att visa upp det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglighetsbegränsning samt brottsbekämpning.

drogFOKUS äger rum på Karlstad CCC.