Clean & Facility Jönköping 2023

Clean & Facility Jönköping 2023

18 oktober 2023 - 19 oktober 2023

JöNKöPING. Clean & Facility på Elmia i Jönköping är den självklara mötesplatsen som tar upp branschens aktuella och viktiga frågor och ger dig inspiration och kunskap. Här görs affärer och du träffar potentiella och befintliga leverantörer tillsammans med dina kollegor.

Sök evenemang