CHARM 2024

CHARM 2024

6 februari 2024 - 7 februari 2024

GöTEBORG. CHARM är Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsmässa och ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter till arbetslivet och skapa en god uppfattning om vilka möjligheter som kommer att finnas för dig efter examen.
Sök evenemang