Bergen IndustriMesse 2023
Bergen IndustriMesse 2023

26 april 2023 - 27 april 2023

BERGEN. Bergen IndustriMässa är en fackmässa i Norge för tillverkande företag. Mässan äger rum i Vestlansdshallen.KATEGORI : industrimässor