Torekov Hotell

  logistics & automation stockholm

  Torekov Hotell

  Torekov

  Längst ut på Bjärehalvön, omgivet av bokskogar, strandängar och havet, ligger Torekov Hotell. En plats för fokuserade och kreativa möten såväl som avkoppling och njutning.

  Uppladdad av: Alla Mässor

  Alla Mässor är en mäss- och konferensguide och ett publiceringsverktyg utformat för privatpersoner, arrangörer, möteslokaler samt för företag som ställer ut eller på annat sätt medverkar på mässor eller konferenser. Läs mer om användaren.