logistics & automation stockholm

Råda Rum

Mölnlycke

Råda Rum är en av Göteborgsområdets modernaste anläggningar för konferenser, event, mässor mm. Vår stora multisal för 800 personer kan anpassas för sittande publik på läktare, eller t ex en helt öppen mässyta om man så önskar. Dessutom finns en stor scen med ljud- och ljusteknik.