Ute är inne 2019

Ute är inne 2019

29.08 - 30.08.2019

JöNKöPING.
Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i lärande och samhällsplanering. Konferensen om utemiljö som språngbräda till kreativa lärprocesser, ökad måluppfyllelse, minskat utanförskap och hållbar utveckling i praktiken.


Konferensen vänder sig till dig som:

-Arbetar i skolan

Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.

-Arbetar med lärande och upplevelse

inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning.

-Arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering

politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar ute­miljöer.
Dela:

Uppladdad av: Alla Mässor

Alla Mässor är en mäss- och konferensguide och ett publiceringsverktyg utformat för privatpersoner, arrangörer, möteslokaler samt för företag som ställer ut eller på annat sätt medverkar på mässor eller konferenser. Läs mer om användaren.

Praktisk information
Kommentera