Ute är inne 2019
Ute är inne 2019

29.08 - 30.08.2019

JöNKöPING.
Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i lärande och samhällsplanering. Konferensen om utemiljö som språngbräda till kreativa lärprocesser, ökad måluppfyllelse, minskat utanförskap och hållbar utveckling i praktiken.


Konferensen vänder sig till dig som:

-Arbetar i skolan

Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.

-Arbetar med lärande och upplevelse

inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning.

-Arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering

politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar ute­miljöer.
Dela:Uppladdad av: Alla Mässor

Alla Mässor är en mäss- och konferensguide och ett publiceringsverktyg utformat för privatpersoner, arrangörer, möteslokaler samt för företag som ställer ut eller på annat sätt medverkar på mässor eller konferenser. Läs mer om användaren.

Kommentera

  • Ska ditt företag ställa ut eller deltaga på detta evenemang? Lägg till ert företag i denna lista för ökad synlighet. Observera att endast medlemmar på Alla Mässor visas här.

    TÄLT

    REKLAMPRODUKTER

    MONTERFÖRETAG