Svedala Företagsmässa 2024
Svedala Företagsmässa 2024

27 april 2024 - 27 april 2024

SVEDALA. Svedala Företagsmässa är Sveriges största företagsmässa och erbjuder en spännande dag fylld med lärorika workshops, seminarier, shower och över 250 utställare från hela landet. Med en yta som sträcker sig över 3 000 kvadratmeter erbjuder Svedala Företagsmässa en inspirerande och kreativ miljö för utställare att presentera sina produkter och tjänster.

Svedala Företagsmässa är mer än bara en mässa med utställare - det är också en plattform för kunskapsdelning. Genom workshops, seminarier och föreläsningar erbjuds besökarna att lära sig av exempelvis framstående företagsledare. Mässan lockar cirka 10 000 besökare.