Sjölog 2024

Sjölog 2024

31 januari 2024 - 1 februari 2024

GöTEBORG. Sjölog är Chalmers Studentkårs Sjösektions egen mässa med fokus på sjöfart, logistik och transport. Sjölog ämnar att föra samman studenter och näringsliv där du som student får möjligheten träffa din framtida arbetsgivare, nätverka och ställa frågor.

Sjölog 2024 äger rum på Lindholmen Science Park.