NPF-forum 2020
NPF-forum 2020

23.04 - 24.04.2020

STOCKHOLM. NPF-forum är arrangerat av Riksförbundet Attention och är Sveriges mötesplats inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning.

Det kommer vara två kunskapsrika konferensdagar med de mest aktuella föreläsarna och utställarna inom området. Temat för 2020 är “Från vaggan till graven”, då det är den livslånga och komplexa bild av NPF som står i fokus.

NPF är en funktionsnedsättning som finns med oss genom hela livet och som kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar. Det kan handla om att inte få delta i gruppen på förskolan, att inte få den förståelse och det stöd som man behöver för att nå kunskapsmålen i skolan, eller för att överhuvudtaget kunna ta sig dit.

Det kan också handla om att kämpa hela livet för att inte misslyckas med relationer, att få sin föräldraförmåga ifrågasatt eller att behöva kämpa sig till anpassningar på utbildningar och arbetsplatser. Eller om att inse att man har levt ett helt liv med en odiagnostiserad funktionsnedsättning först när ens barnbarn får en diagnos.

Konferensavgifter
Deltagare, ej medlem
1875 kr/dag
3500 kr för bägge dagarna

Deltagare, medlem i Attention
1250 kr/dag
2250 kr för bägge dagarna

För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i ovanstående priser.

Läs mer och boka din biljett här:

https://attention-utbildning-2.se/npf-forum/

Delar ur programmet:

Bo Hejlskov Elvén, psykolog, föreläsare och författare
Lågaffektivt bemötande och socialarbetarens dubbla uppdrag

Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri och allmänmedicin SMART Psykiatri
Från duktig flicka till utbränd kvinna

Sven Bölte, professor och chef för KIND - Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet och Tatja Hirvikoski docent vid Kind.
Forskning pågår - panelsamtal

Tove Lundin, ambassadör för Hjärnkoll - Slå hål på myterna om psykisk ohälsa
Att växa upp och leva med NPF

Eric Donell, vice ordförande för Riksförbundet Attention
"Trots allt", Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt

Elisabeth Gunnars, projektledare för Attentions Arvsfondensprojekt Familjelyftet
Föräldrar med egen NPF-diagnos i mötet med socialtjänsten.

Ida Malm, projektledare för Åldras och må bra - NSPH

I år samarbetar Attention med KIND, Humana, NSPH och Hjärnkoll.
Dela:
 
 

FÖR UTSTÄLLARE

Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!