Nolia Karriär Umeå 2023
Nolia Karriär Umeå 2023

16 februari 2023 - 16 februari 2023

UMEå. På jobb- och utbildningsmässan Nolia Karriär i Umeå träffar du utställare från universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, internationella utbildningar och andra yrkesutbildningar. Men också företag, organisationer och myndigheter som söker sin framtida personal gör sig träffbara.