LSS-dagen Göteborg 2022
LSS-dagen Göteborg 2022

15.09 - 15.09.2022

GöTEBORG. LSS-dagen i Göteborg är en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. Mässan vänder sig till om arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.Dela:

FÖR UTSTÄLLARE

Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!