Framtidsmässan 2024 Jönköping

Framtidsmässan 2024 Jönköping

6 februari 2024 - 6 februari 2024

JöNKöPING. På Framtidsmässan på Jönköping University får du en uppfattning om möjligheterna inför framtida studier eller yrkesval. Här träffar du både studenter och och personal från ett flertal av Sveriges högre utbildningar och har möjlighet att ställa alla dina frågor och funderingar.

Framtidsmässan äger rum på Campus Arena.