Forte Talks – Välfärd för framtiden

Forte Talks – Välfärd för framtiden

26.03 - 27.03.2019

STOCKHOLM. Den svenska välfärden har länge gett trygghet och skydd till Sveriges invånare. Men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya möjligheter och utmaningar. Hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem?

Är välfärden rustad för att möta den ökade ojämlikheten i samhället, en befolkning som blir allt äldre, och en arbetsmarknad med förändrade förutsättningar? Kom till Forte Talks och möt forskare, politiker och samhällsföreträdare inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Den 26–27 mars tar vi oss an ämnet under ett antal plenarsessioner, seminarier och vetenskapliga samtal, samt i en monter- och posterutställning.
Dela:
Praktisk information
Kommentera