Fastighet 2023 Söderhman
Fastighet 2023 Söderhman

27 april 2023 - 27 april 2023

SöDERHAMN. Fastighetsmässan Fastighet i Söderhamn vänder sig till ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och de som arbetar med förvaltning och drift av flerbostadshus. Mässan äger rum på First Hotel Statt.KATEGORI : fastighetsmässor