Bygg Göteborg 2021
Bygg Göteborg 2021

03.02 - 04.02.2021

GöTEBORG. MöLNDAL. Bygg Göteborg är en spännande mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar för framstegsprocessen som: hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen.

Här möts engagerade deltagare inom infrastruktur, bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsbyggnadsnation med visioner för regionens utveckling i framtiden. 

 
Dela:
 
 

FÖR UTSTÄLLARE

Här är företagen som hjälper dig inför ditt nästa mässdeltagande!

Uppladdad av: Alla Mässor

Alla Mässor är en mäss- och konferensguide och ett publiceringsverktyg utformat för privatpersoner, arrangörer, möteslokaler samt för företag som ställer ut eller på annat sätt medverkar på mässor eller konferenser. Läs mer om användaren.