Saco Studentmässor ställer om till digitalt 24-27 november
saco studentmässa digital

Saco Studentmässor ställer om till digitalt 24-27 november

30 000 besökare kan bli mer än dubbelt så många

 

Saco anordnar varje år i november yrkes- och utbildningsmässor i Stockholm och Malmö där 30 000 ungdomar kan hämta fakta, ställa frågor och inte minst få inspiration till utbildningsvalet efter studenten.

 

Med anledning av covid-19 väljer Saco att ställa om och utveckla en digital mässa till hösten.

 

− Det är förstås väldigt tråkigt att inte kunna arrangera den fysiska mässan, som är en viktig inspiration och kickstart i studievalet för så många ungdomar, men den digitala mässan för mycket positivt med sig, säger Sandra Wahlgren, projektledare för Saco studieval.

 

Bland fördelarna ser Saco att många fler får möjlighet att delta, eftersom man slipper resa. Det innebär att mässan är tillgänglig för alla gymnasieskolor i landet och därmed potentiellt 70 000 elever om man bara räknar med dem som går årskurs 3 på studieförberedande program. Ännu fler blir det om man även räknar in årskurs 2 samt elever i yrkesprogrammen.

 

En digital medverkan är också mindre resurskrävande för utställare, då det inte blir någon monterbyggnation, inga resor eller hotellboende för personal. Det gör det också möjligt att rekrytera fler utställare från nya områden.

 

Även på den digitala mässan har eleverna möjlighet att chatta eller prata med utställarna och studievägledare, lyssna på inspirerande föreläsningar och hämta hem viktigt material för sitt studieval.

 

− Att delta digitalt, utanför en bullrig mässmiljö, kommer att göra Saco Studentmässa tillgänglig och värdefull för alla personligheter; även de som upplever stora folksamlingar och trängsel som stressande. Och sist men inte minst minskar den också påverkan på miljön, säger Sandra Wahlgren

 

Saco Studentmässa arrangeras 24-27 november 2020.