“Virtual Fair – ett av Europas mest avancerade digitala eventsystem för arrangörer”
arrangera mässa virtuellt evenemang

“Virtual Fair – ett av Europas mest avancerade digitala eventsystem för arrangörer”

I kris ökar uppfinningsrikedomen för att hitta nya vägar för att upprätthålla gamla vanor. Att gå på en mässa är en del av vårt sociala välmående, en happening för många besökare och en möjlighet för utställare att skapa affärer.
Nu har ett behov för att kunna träffas digitalt online skapats. Det innebär att företagare måste hitta andra vägar att nå sin kundkrets för att nätverka och göra hållbara affärer än vad de är vana vid. Verktyget Virtual Fair, som har utvecklats i samarbete med Björn Strand och Viktor Strömberg på Lansera och som presenteras i samarbete med Alla Mässor, är en sådan väg. Med utökade möjligheter kan nu alla, oavsett geografiska, ekonomiska eller fysiologiska hinder nu arrangera, delta på och besöka en mässa.

 

 

Fungerar som en fysisk mässa

 

Virtual Fair är en komplett 3D-plattform som fungerar precis som en fysisk mässa med fysiska seminarier och föreläsningar. När man träder in på mässan hamnar man i en lokalt förankrad och levande 3D-miljö, varpå man kan besöka olika montrar där besökaren i realtid kan kommunicera med säljare och representanter, ta del av erbjudanden eller boka in sig till livesända webbinarier.

– Nästan alla branscher har blivit tagna på sängen av den kris som pågår i dagsläget. Utländska utställare och besökare kan inte ens komma över gränserna och det maxtal för antalet deltagare för evenemang och mässor som idag råder har medfört att i stort sett alla fysiska mässor har tvingats att ställa in. Men det går inte att bara sitta och vänta på att allt ska bli bättre. När restriktionerna hävs måste man vara beredd på att köra igång direkt och då är det viktigt att kundrelationerna har upprätthållits under tiden, säger Björn Strand.

 

 

Designa miljön

För att besökaren ska känna igen sig på mässan kan arrangören i den virtuella världen designa miljön så att den fångar deltagarnas intresse på ett optimalt sätt. Utställaren kan marknadsföra och kommunicera via video, ljud och bild direkt i montern. Utställaren får även ett skräddarsytt webbinarium i realtid med chattmöjlighet.

– Med Virtual Fair kan man till och med hinna med ett utökat antal möten jämfört med vad man skulle göra på en traditionell mässa. Den digitala plattformen är redan tillgänglig och vi assisterar gärna med att skräddarsy den för specifika behov, berättar Viktor.

 

virtual fair virtuell mässa

Reducerade kostnader – större vinst

 

Viktor Strömberg beskriver verktyget Virtual Fair som ett av Europas mest avancerade digitala eventsystem som kan generera ekonomiska vinster för samtliga användare när kravet på att rent fysiskt behöva arrangera, besöka eller delta på, mässan tas bort.- Genom att arrangera sin mässa online kan arrangören locka besökare och utställare från hela världen och utställarna i sin tur behöver inte längre tänja på sina resebudgetar för dyra flyg-, restaurang- och logikostnader, eller behöva begränsa antalet företagsrepresentanter på mässan. Även en utställares kunder kan bjudas in oavsett var i världen dessa befinner sig, vilket öppnar upp för nya, värdefulla samarbeten och affärer, säger Viktor och fortsätter:

– Föreställ er även alla de material- och personalkostnader som en arrangör eliminerar. Faktum är att det i praktiken inte krävs mer än en person för att arrangera en virtuell mässa. Med mindre utgifter för arrangören, kan arrangören ta ut en lägre avgift från utställaren och ändå uppnå ett bättre resultat jämfört med om samma mässa hade arrangerats fysiskt.

 

 

Från start till mål på mindre än fyra veckor

 

Det har gått mindre än tre veckor sedan Virtual Fair och Alla Mässor lanserade sitt samarbete och arbetet är redan i full gång med en arrangör som planerar sin virtuella mässa som ska genomföras 16 maj.

– Tidsramen ser annorlunda ut digitalt. Detta visar att vi kan på ett effektivt sätt kan leverera efter kundens behov, berättar Viktor.

 

 

För alla typer av branscher, möten och kundgrupper

 

Ett digitalt event behöver inte nödvändigtvis vara en mässa. Företag som i dag har problem att nätverka och träffa sina kunder och leverantörer genom andra typer av möten kan enkelt använda sig av plattformen för att genomföra kundnära event med fokus på kommunikation och nätverkande. Är det är en mässa, ett showroom, en konferens eller ett kund- eller leverantörsevent kan lösningen anpassas för varje unik förfrågan.

 

 

Framgång genom samarbeten

 

Lansera samarbetar med Sveriges ledande mäss- och konferensguide, Alla Mässor, genom vilka du som arrangör har möjlighet att attrahera nya utställare och besökare till din mässa.

 

 

Hur kommer jag i gång?

 

Lösningen kan ses som en grund eller ett komplement där arrangören på ett enkelt sätt kan lyfta upp befintliga utställare i en digital miljö och bjuda in besökare från omvärlden och på så sätt fortsätta sin verksamhet. Vi hjälper i dag kunder löpande med att ställa om till, och komplettera med, digitala mässor. Boka en kostnadsfri introduktion till virtuella mässor här.