Exponera.nu – Två månader i det nya tryckeriet
Exponera.nu – Två månader i det nya tryckeriet

”Det känns väldigt mycket längre än två månader med tanke på hur mycket som har hänt.” Säger Andreas Sjöstedt, VD för det nyligen förvärvade företaget som blir plattform för verksamheten Exponera.nu. Andreas fortsätter; ”På bara två månader har vi gått från ganska novisa inom press & tryck till att nu hålla en mycket tillfredsställande nivå såväl inom hantverket i branschen som affärsflöde och kundhantering. Att det är näst intill bara glada tillrop från kunder både i tryckeriet och i kundtjänstväxeln kan vi inte se på något annat sätt än att det vi gör är bra. Vi har även gjort en hel del uppgraderingar av maskinparken under den här tiden för att kunna möta kundförfrågningar som vi tidigare inte har haft möjlighet till, också det för att öka kundnöjdheten”.

 

Helt ny e-handelsplattform

Under samma två månader har Exponera.nu implementerat en helt ny e-handelsplattform som har medfört att beställningsflödet har förenklats väsentligt samtidigt som produktutbudet har ökat kraftigt. ”En tuff uppgift att genomföra samtidigt som övertagandet av driften för förvärvet men på något sätt har det faktiskt fungerat över förväntningarna”, säger Andreas och poängterar att den nya e-handelsplattformen på www.exponera.nu är väl värd att testas.

 

Strategin framåt 

Strategin framåt är glasklar! Målsättningen är att bli en spelare i reklambranschen att räkna med. De första strategiska stegen är tagna, att väva samman e-handeln med den fysiska butiken och tryckeriet, ett klanderfritt orderflöde och kundhantering är också på plats. Vi ser att mer volymintensiva kunder fått ett förtroende för och söker sig till oss och det måste vi arbeta mer med för att skapa stabilitet i verksamheten samtidigt som vi håller kundnöjdheten och professionalismen som ett väldigt högt prioriterat mätvärde i verksamheten.

För mer information, kontakta:

Andreas Sjöstedt, VD

[email protected]

08-654 74 90