Kommunala Lån Kommer Att Överskrida 600 Miljarder
logistics & automation stockholm

Kommunala Lån Kommer Att Överskrida 600 Miljarder

ANNONS FRÅN STK FINANS AB

Det beror främst på att den ökande befolkningsmängden innebär att bolagen bygger nya bostäder och ny infrastruktur för transport, energi, etcetera. Kommunerna behöver på samma gång bygga nya skolor, äldreboenden, sjukhus och så vidare, samt anställa personal för att befolka dem. Det finns även stora reinvesteringsbehov för gamla bostäder, badhus, idrottshallar och så vidare som behöver renovering.


Det är en rapport från Kommuninvest som visar att skulderna har ökat så mycket. Totalbeloppet av de kommunala lånen för 2016 var 576 miljarder, eller 13% av BNP, motsvarande 57 000 kr per svensk. Det innebär en ökning på 21 miljarder för kommuner och landsting i jämförelse med året dessförinnan. Kommunerna investerade på samma gång totalt 116 miljarder kronor, medan landstingen investerade 29 miljarder.

 

Eftersom arbetsmarknaden har presterat väl så har även skatteintäkterna ökat. Dessutom har statsbidragen till kommunerna, som kompensation för flyktingkostnaderna, ökats med 9 miljarder. Kommunerna behövde dock stärka sina kassor ytterligare, vilket de bland annat gjorde genom att sälja av 11 000 bostäder och naturligtvis genom att utöka sina lån.

 

Trots att den totala summan av lånen är högre än någonsin så var detta den lägsta låneskuldsökningen sedan 2008, procentuellt sett. Bruttonationalprodukten ökade på samma gång med 3,3% och vi fick 70 000 nya anställda i arbetsstyrkan. Tack vare den starka tillväxten i den svenska ekonomin under 2016 kände sig kommunerna säkra i sin ekonomi. Det omtalade rekordöverskottet var motsvarande 40,9 miljarder kronor på koncernnivå.

 

När Mattias Bokenblom från Kommuninvest blir frågad om skulden är sund säger han till Dagens Samhälle att kommunsektorn måste lyckas med ett par nyckelsaker för att klara av investeringsvågen. De måste hitta finansiering, betala räntan, klara de nya lokal- och verksamhetskostnaderna, samt hitta personal till alla de nya kommunala verksamheterna.

 

Den främsta anledningen till att kommunerna är villiga att låna allt mer är att räntekostnaderna är låga i dagsläget. Även om de ökar i framtiden så kan kommunerna, genom att låna under en kortare period, utnyttja den låga räntan. Om du själv vill undvika att bli överskuldsatt kan du börja med att samla och lösa dyra lån, för att minska totalkostnaden av flera utstående krediter. Om du ska ta nya lån kan det även vara klokt att använda sig av en låneförmedlare som förhandlar fram de bästa möjliga räntorna åt dig.