x

Så maximerar du
ditt mässdeltagande

Råd & tips

Nedan följer lite råd och tips, signerade tre personer med lång erfarenhet inom området, på hur du som utställare kan få ut så mycket som möjligt av ditt mässdeltagande – från planering till utvärdering.

Mobiltelefon

Sitt inte i montern och tala i mobilen. Välj i så fall en annan plats.

Alla kunder välkomna

Tag emot alla kunder. Prata och var trevlig.

Personal

Se till att inte vara för få personer, det är jobbigt stå på mässa. Avlösning bör ske ofta så att man är alert och orkar engagera sig.

Fråga på pris

Vid beställning av monterinnehåll, fråga efter pris och håll reda på tider för truckar, transporter etc.

Besökarsystem

Använd besökarregistreringen. Visitkort och noteringar i all ära, men det glöms snabbt vem som var viktig, mycket intresserad och så vidare.

Samordnare

Se till att en eller max två person har ansvar för mässdeltagandet och ge dem tid att planera och hålla kontakt med arrangören. Det får inte bli slentrianmässigt - då blir resultatet inte bra.

Stefan Sundqvist, Svenska Mässan

Varför skall vi ställa ut?

Ett mässdeltagande kan användas i många olika syften t ex försäljning, produktlansering, bygga varumärke finna återförsäljare. Se inte mässdeltagandet som en isolerad händelse utan som en del av företagets strategi.

Målsättning

Det är viktigt att besluta vad ni vill uppnå med ert mässdeltagande genom att sätta klara och tydliga mål. Målen skall vara specifika, mätbara, realistiska och tidsatta och bör kommuniceras klart och tydligt till medarbetare och involverade.

Personal

Det är viktigt att förankra deltagandet på en mässa internt, sätta mål, budget, tidsplan och utse vem som är ansvarig för vad och vilka som skall stå i montern i ett tidigt skede för att nå bästa resultat.

Monteragerande

Sätt tydliga mål för vad ni vill uppnå varje dag. Var tydlig i er kommunikation mot besökarna. Personalen är den viktigaste pusselbiten för ett lyckat mässdeltagande

Monterlayout

Planera i god tid, det blir oftast billigast och bäst då. Var tydlig med vilket budskap ni vill förmedla och ha inte för många produkter i montern. Tag gärna hjälp av mässans personal eller monterbyggare för få tips och idéer. Försök att hitta något som gör att besökarna gärna vill besöka just er monter, det kan t ex vara en tävling, en spännande produkt eller en person. Glöm inte belysningen, det är oftast det som gör att det blir en riktigt bra monter.

Uppföljning och utvärdering

Återkoppla snabbt till kunderna efter mässan för bästa resultat. Viktigt att ha en intern avstämning direkt efter mässan för att ta reda på varför eller varför inte målen uppnåddes under mässan. Dokumentera era erfarenheter skriftligt så ni kan dra nytta av det vid nästa mässtillfälle.

Christina Persson, affärsområdeschef, Numera Mässor

Inte bara mässdagarna

Tidsmässigt är mässdagarna bara en liten del i en aktivitet på kanske 3 månader före mässan och 1-6 månader efter. Lägg därför upp tydliga mål före, under och efter mässan.

Kommunikation

Både intern och extern kommunikation löper som en röd tråd genom hela arbetet med ett mässdeltagande. Alla som på något sätt är involverade ska veta vad som händer och när.

Engarera medarbetarna

Maxa engagemanget genom att låta medarbetarna vara med och bidra med utformingen av mässdeltagandet. Skapa en tids- och aktivitetsplan där de inblandade har insyn och var tydlig med var och ens aktiviteter. Under mässdagarna, t ex morgon och kväll, är det bra att stämma av med personalen. Interna mål som "flest kontakter" och "bästa säljmål" med kontinuerlig uppföljning är stimulerande feedback. En väl uppdaterad och engarerad personal borgar för ett positivt och bekvämt möte med kunden.

Var tydlig med målet

Målet är utgångspunkten för strategin och upplägget av mässdeltagandet. Vad fungerade bra vid förra deltagandet, vad kan göras bättre? Vilka mål vill man uppnå? Exempel på mål kan vara att träffa branschen, profiliera företaget, möta nya kunder/kontakter, försäljning, visa produkter, träffa nya samarbetspartners, skriva avtal, testa produkter, presentera nyheter, möta pressen.

Monterns utformning

Montern är platsen ditt företag och dina kunder möts. Tänk därför på hur du vill uppfattas. Planera montern noga och ta gärna råd från arrangören eller monterbyggare med stor kunskap för att den ska passa just ditt företag. Det är är inte självklart att den mest exklusiva och påkostade montern blir den bästa.

Snabb återkoppling till kunder

Ju snabbare du bearbetar en kontakt du fått på mässan, desto större möjlighet till att nå resultat. Förbered text till mail eller tryckt kort/brev som skickas till nya kontakten under mässan eller direkt efter den.

Informera om mässdeltagandet

Detta kan ske via sociala medier, press, facktidningar, sin egen hemsida, pressmeddelanden och nyhetsbrev eller genom att bjuda in presumtiva kunder. Var noga med utformningen av inbjudan och vad just du kan locka dina kunder med. Vissa kunder kanske vill boka tid för möte. Ge den möjligheten t ex i ett nyhetsbrev. Prata med arrangören om du är i behov av ett konferensrum under mässdagarna för särskilda möten.

Prata med arrangören ang. andra aktiviteter

Ta reda på vad som händer under mässdagarna. Finns det möjlighet att även delta i andra aktiviteter som t ex:
• Seminarier
• Mässtidning
• Pressvisning
• Mässans hemsida
• Pressinformation
• Utställarutbildning
• Mingel
• Utställarmatsal
• Utställarlounge

Speciella aktiviteter för dina kunder

Vill du använda kvällstid till att göra något för dina kunder; bjuda på mingel, middag eller andra event? Även här kan massarrangören vara behjälplig med tips och idéer.

Uppföljning av mässan

Lägg upp en tidsplan för uppföljningen av mässan. A och O är att vara snabb - låt inte konkurrenten hinna före ditt företag.

Utvärdering av mässdeltagandet

Hur gick mässan som helhet? Hur fungerade montern och aktiviteterna? Kom kunderna och hur gick i så fall uppföljningen med dessa? Var målet realistiskt och blev resultatet som förväntat? Vad kan vi göra till nästa gång? Ta råd och lyssna till alla som var involverade i mässdeltagandet. Här kan du även ta hjälp av professionella företag som sysslar med utvärderingar.

Yvonne Dahlén, Dahlén Event AB
I mässbranschen, mestadels som projektledare, sedan början av 80-talet.

SENASTE NYTT
11.08.2018 - Pressmeddelande
07.06.2018 - Pressmeddelande
30.05.2018 - Pressmeddelande
18.05.2018 - Pressmeddelande
12.03.2018 - Pressmeddelande
26.01.2018 - Pressmeddelande
05.01.2018 - Pressmeddelande
07.11.2017 - Pressmeddelande
06.11.2017 - Pressmeddelande
AKTUELLT
ANNONS
NYA I FÖRETAGSREGISTRET
Lokaler
ANNONS
Hitta oss på Facebook
MÄSSERBJUDANDEN
KLICKTOPPEN